Ensemble voor middeleeuwse muziek
play
pause
0:00/0:00
volume down
volume up
 
 

Epitaaf voor Eelste Meyma - voor twee zangers en ensemble : blokfluit, vedel, luit en carillon

Ensemble Super Librum o.l.v. Jankees Braaksma
Compositie door Anke Brouwer (2014)
Video by Carel Kuitenbrouwer

Tekst: Rudolph Agricola 1444-1485 (vertaling Adri van der Laan)

Aan de edele en vanwege haar eer geziene vrouw Eelste Meyama. Geboren uit voortreffelijke ouders – haar vader was Hessmus in den Ham, haar moeder Syabeke Meyama – huwde zij de voorname man Kuppe Reinsema, bij wie zij geen kinderen had en nadat deze uit dit leven gescheiden was, is zij enige jaren als weduwe op leeftijd gekomen. Onder haar ooms van moederskant, waren in het bijzonder twee deugdzame mannen: Fecka, een man van zeer bewonderenswaardige zachtzinnigheid en Lulof Meiama, wie niemand in voortvarendheid overtrof in oorlogstijd en in inzicht in vredestijd. Zij zelf stierf op 21 februari in het jaar na de geboorte van de Heiland 1467.

Wie u ook bent die hier hulp komt vragen hoog uit de hemel,
blijf even staan, alstublieft, lees deze korte tekst.
Blijf even staan, al haast u zich; hoor van mensen en al het hunne: wat zijn zij of hoe worden zij weggerukt.
Kijk, dit graf bedekt Eelste, die sproot uit de stam van de Meyma’s
nu door de ruwe dood naar de schimmen gestuurd.
Deugdrijker vrouw had Friesland niet eerder voortgebracht, ziet u,
noch was een andere vrouw edeler geweest;
zij was rijk aan bezit, had een huis, verheven door trotse muren, omvangrijke grond vele jukken groot.
Deze vrouw, ziet u, ligt nu hier; door haar wrede voorbeeld
leert zij de sterf’lijke mens hoe snel alles vergaat.

Epitaph for Eelste Meyma
The lyrics are by humanist writer & thinker Rudolph Agricola (1444–1485) .
They are a eulogy & epitaph for Eelste Meyma, an influential Frisian woman, who patronised Agricola:
Look, this grave covers Eelste, who belonged to the de Meyma dynasty
now sent to the shadows by cruel death
(…)
She was rich in wealth, owned a house, built with strong walls, extended lands many mornings in size. The composition is performed by Super Librum, ensemble for Medieval music.

Anke dedicated the piece to her parents in 2014

Eelstes Crypt
is the title of the images which Carel Kuitenbrouwer, made to her composition, when invited to do so by Anke. Eelstes Crypt is based mainly on skycapes, symbolising the ephemeral continuity of human life & geometric shapes, that stand at the same time for the strong & constructive personality of Eelste Meyma as well as for the positive & touching words van Agricola, who says (ao):
More virtuous a woman Frisia has never produced, you see.
(…)
Who ever you may be, who comes here asking for help from the heaven high (…) hera of people & all that’s theirs: what they are & how they are snatched away.

 

 

 

Middeleeuws orgel bespeeld door Jankees Braaksma bij het presentatieconcert te Beerta op 31 maart 2010.
Redeuntes in d (improvisatie) eerst op de Doef (8') en dan Doef (8') + Positie (6')

Mittelalterliche Orgel bespielt von Jankees Braaksma während des Präsentationskonzerts in Beerta am 31. März 2010.
Redeuntes in d (Improvisation) Erst auf dem Doef (8') und dann Doef (8') + Positie (6')

Medieval organ played by Jankees Braaksma at the inauguration concert in Beerta on the 31th of march 2010.
Redeuntes in d (improvisation) First on the Doef (8') and than Doef (8') + Positie (6')

Calcant: Winold van der Putten.
Opname/Aufnahme/recording: Dennis Wubs 

 Improvisatie en leren pompen op de balgen, in de Aduarder Abdijkerk, april 2017

 

Basse Danse Frysicum door RenaiDanse Basel en Super Librum in de Oosterpoort te Groningen, augustus 2012

Optreden in het Orgelpark, juni 2013: Chanson Par droit je puis bien complaindre et gemir, Guillaume Dufay, 1397 – 1474 

Planctus ante nescia (Marienklage, Hs München, 15. Jahrhundert. Marian van der Heide en Jankees Braaksma.
Konzert Zweisimmen 2013 im Programm: Victimae paschali laudes
Mittelalterliche Geistliche Musik zu Passion und Ostern